KAUKOLÄMPÖPUTKEN RIKKOONTUMINEN

Kivisaarentie 6 pihalla on kaivanto josta nousee kuumaa höyryä.

Kaukolämpöputki on rikkoontunut ja korjausta valmistellaan.

Varokaa etteivät lapset leiki siellä.

IMG_0099

Uusi asbestilaki tuo tullessaan lisätöitä 2016 alkaen

Asbestiohje – osakkaat ja asukkaat

Uuden asbestilain vaikutus taloyhtiön osakkaiden remontteihin

Tämä on ohje taloyhtiön osakkaalle, joka suunnittelee huoneistoonsa remonttia. Vuoden 2016 alusta tulivat voimaan uusi asbestilaki ja asbestiasetus. Uudella sääntelyllä turvataan niin asbestin parissa työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuus. Asbestia sisältävät materiaalit eivät ehjinä ole vaarallisia, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin haitallista. Remonteissa tulee varmistua, ettei asbestipölyä jää asuintiloihin. Uusi sääntely ja sen mukana tulleet lisävelvoitteet viivästyttävät niin osakkaiden kuin taloyhtiöidenkin remontteja sekä nostavat kustannuksia.

Katso liite!Asbestiohje asukkaille 2016

Päätyjen pesu- ja maalaus jäi talvitauolle

Kivisaarentie 10 ja 12 pohjoispäädyt pestiin ja maalattiin nyt syksyn aikana. Varsinaiset paikkaukset ja kaikki muut päädyt siirrettiin vuodelle 2015.

Sisäovien asentaminen ulko-oven yhteyteen

Nykyisin osassa asuntoja on sisäovi, mutta ei kaikissa. Sisäoven puute tai huono kunto heikentää ilmanvaihtoa ja aiheuttaa porrashuoneisiin turhaa melua ja hajua.

Yhtiökokous on päättänyt, että jokaiseen asuntoon hankitaan sisäovi ulko-oven yhteyteen. Niissä asunnoissa, joissa sisäovi on, se tarvittaessa kunnostetaan vastaamaan uutta tasoa. Tarvittaessa ulko-ovia myös tiivistetään.

Sisäovien hankinta rahoitetaan tasavastikkeella, eli samansuuruisena / asunto. Budjettihinta on 310,-/asunto.

Toteutunut lopullinen kustannus määrättäisiin tasavastikkeen suuruudeksi.

Niille osakkaille, jotka aiemmin ovat jo sisäoven hankkineet, annettaisiin hyvitys sen suuruisena, minkä taloyhtiö säästää sen ansiosta, eli enintään 310,-/asunto. Mikäli vanha sisäovi vaatii kunnostusta, kustannus vähennetään hyvityksestä.

Lopullinen lukumäärä ja tarve kartoitetaan lukkotöiden yhteydessä. Asennukset tehtäneen alkuvuonna 2015.