Laivatalojen paperin keräys – MOLOK

Laivatalojen (Kivisaarentie 3-5) jäteaseman viereen on asennettu uusi Molok-syväkeräysastia paperinkeräystä varten.

Vanhasta jäteasemasta otetaan vuodenvaihteessa paperiastiat pois kokonaan.

Paperinkeräys Oy tarjosi yhtiölle ilmaisen Molokin korvauksena viiden (5) vuoden sopimuksesta jätepaperin keräysoikeudesta.

Ottakaa uusi astia käyttöön!