BOSTADS AB (”ASUNTO Oy”) STENHOLMSVÄGEN

Bifogat finner ni instruktioner vad gäller den viktigaste service som fastighetsaktiebolaget erbjuder:

1) Tvättstuga
Fastighetsaktiebolagets tvättstugor ligger i källaren på Stenholmsvägen (”Kivisaarentie”) 3 och i källaren på Gjutängsvägen (”Heteniityntie”) på 9 D. Dörrarna till tvättstugorna kan öppnas med koden 1256# och de kan användas på vardagar och lördagar kl 8.00-20.00. Betalningen på maskiner sköts med mobiltelefon. Prepaid-anslutningarna fungerar tyvärr inte längre i systemet.

Bruksanvisningen till maskinerna och bokningsböckerna finns i tvättstugorna.

Tvättutrymmet för mattor ligger i källaren på Stenholmsvägen 8, ingången via B-trappan. Bokningen av utrymmet görs på kalendern intill dörren. Användningen är kostnadsfri.

Koden till portdörren är 1256#.

I varje hus finns ett eget torkrum. I torkrummen får man inte torka mattor, utan mattorna kan torkas antingen utomhus eller i det utrymme på Stenholmsvägen 8 A som nyttjas för torkning av mattor, med samma kod 1256#.

 

2) Avflyttningsanmälan och utdrag ur gårdsboken
Gårdskarln och disponenten för gårdsboken över husets invånare.

Husets invånare ska meddela angående de förändringar som sker med boendet / invånare.

När husets invånare dokumenteras i gårdsboken baserat på den avflytningsanmälan som man själv gjort till fastighetsaktiebolaget, erhåller de följande service:

·      namn på dörrar och på anslagstavlan

·      öppningsservice av dörr

·      utdrag ur gårdsboken

·      bastuturer

·      bilplatser, etc.

Även flytten till ett nytt boende måste anmälas, annars bryts inte betalningsskyldigheterna.

Anmälan för in-/utflytt tillhandahålls av gårdskarln och disponentbyrån.

Kom även ihåg att lämna in en avflyttningsanmälan till befolkningsregistercentralen, tel.0200 71000 eller www.avflyttningsanmälan.fi

Utdraget ur gårdsboken kan beställas från disponentbyrån. Avgiften 10€ betalas ut när utdraget hämtas ut.

 

3) Nycklar
Om det behövs kan lägenhetsspecifika extra nycklar beställas från disponentbyrån.

Nyckeln levereras hem mot postförskott. Hyresgästerna behöver en fullmakt från ägarna i samband med att beställningen görs. Nycklarna kostar ca. 40,-/ st. Låssystemet och nycklarna byts ut under slutet av året 2014.

 

4) Aktieregister
Fastighetsaktiebolagets aktieregister sköts av gårdskarln. Samtliga ändringar, köpehandlingar, disponentintyg osv. via disponentbyrån. www.onnistutaan.fi

 

5) Felanmälan
Felanmälningar som rör fastigheten lämnas huvudsakligen till gårdskarln. Gårdskarln arbetar på vardagar mellan kl 7.00 – 16.00 och har telefon 0400705738 samt e-postadress talonmies@stenholmsvägen.fi

Brådskande anmälningar utanför kontorstid ska ske till en jourhavande på telefonnummer
09-3216 401. (tejpmärke på portdörrar).
6) Bilplatser
Samtliga bilplatser som finns på fastighetsaktiebolagets område är avgiftsbelagda.

Skilt markerade gästplatser är avsedda endast för att användas av gäster.

Uthyrning av bilplatser sker via disponentbyrån. De platser som är försedda med en elstolpe kostar 10€/mån och s.k. kalla platser 5€/mån.

Bilplatserna är avsedda för de fordon som används för normalt bruk. På de platserna får man vare sig parkera oregistrerade fordon eller lägga upp andra gods. Förbud mot bil på tomgång.
7) Bastuturer
I vart och ett av låga husen finns det en egen bastuavdelning i källaren. Under ens egen tid är låsen öppna.

Bokning av bastuturer görs via disponentbyrån.

Bastuavgiften är 10,-/mån.

Bastun är alltid varm för dem som vill nyttja dem efter sina träningsrundor på måndagar:

– Stenholmsvägen 3 och 5, damer kl 17-19 och herrar 19-21

– Stenholmsvägen 4, damer kl 18-20

– Stenholmsvägen 2, herrar kl 18-20

– På Gjutängsvägen 3 finns därutöver en egen bastu för dem som går på bastu efter träning, anvisningar på källardörren

 

8) Avfallsstationer
På fastighetsaktiebolagets område finns fem separata avfallsstationer för vanligt hushållsavfall.

Koden till avfallsstationer är 1256#.
På stationerna finns containrar för följande avfall:

– papper

– kartong

– energiavfall

– blandat avfall

– metall- och glas

Lämna in för återvinning så att du gör goda miljöinsatser för både ekonomin och naturen!

 

10) Hemsidor

Fastighetsaktiebolagets hemsidor finner ni på adressen www.kivisaarentie.fi.

 

11) Internet-anslutningar
Det finns en DNA/ Welhos 2M bredbandsanslutning i var och en av lägenheterna. Servicen ingår i driftsavgiften. För att bostadsinvånaren ska kunna använda sig av anslutningen ska man kontakta DNA/Welhos kundtjänst på. 044144044 eller besöka en DNA-butik. Fler kontaktuppgifter www.welho.fi. Du kan höja hastigheten genom att komma överens om det direkt med DNA/Welho. Kom ihåg att fråga efter ett gratis kabelmodem.

Via telefonnätverket kan du för din egen räkning beställa ADSL-anslutningar även av andra tjänsteleverantörer.

 

12) Egna förrådsutrymmen
Var och en av bostäderna har två (2) separata förråd som är markerade med det egna bostadsnumret. I de låga husen finns förråden i källaren, i fartygshusen (”laivatalo”) finns det ena på vinden och det andra i källaren.

 

13) Motorcykelgarage
För förvaring av motorcyklar har man avsatt ett garage på adressen Stenholmsvägen 3.

Platserna uthyrs för senare förvaring under vintern och för daglig användning.

Priser:

–       vinterförvaring      240,-/vinter

–       daglig användning        40,-/mån

Uthyrning av platserna sker via disponentbyrån.

 

14) Förvaring av cyklar
I vart och ett av trapphusen finns det ett eget cykelförråd i de låga husen.
I fartygshusen finns separata gemensamma cykelförråd.

 

15) Barnvagnar och rullator
I de låga husen kan andra saker än cyklar ställas vid bakdörren i varje trapphus, t.ex. barnvagnar eller rullator.

 

17) Klubblokaler och aktivitetsgrupper
Fastighetsaktiebolaget stödjer bildande av olika aktivitetsgrupper om gruppmedlemmarna består av fastighetsaktiebolagets invånare. Gruppen kan få till exempel en förråds- eller klubblokal till sitt förfogande.
Om du på detta sätt vill öka trivseln i ditt boende kontakta din gårdskarl.

 

18) Övrigt
I bostäderna finns en fläktventilation och ersättningsluften kommer in i bostäderna via de luftinsläppningsventiler som finns ovanför fönstren. Husets invånare bör öppna och rengöra luftinsläppningsventilerna regelbundet samt hålla rent de avluftsventiler som finns i köket, badrum, toaletter och garderober.

Räddningstjänstens larmanordning finns på taket på Stenholmsvägen 3. Larmanordningen spelar upp en testsignal varje månad den 15 (eller nästa vardag) kl 12.00. Signaltonen, som är jämn, varar i 7 sekunder.

I fastighetsaktiebolaget finns en kabel-tv via DNA Welho. www.welho.com

Bifogat finner ni även fastighetsaktiebolagets ordningsregler. Det är viktigt bl.a. att meddela disponenten om de reparationsarbeten som ska utföras i bostäderna, samt komma ihåg att vare sig borrning eller mattpiskning får ske på helgdagar och söndagar.

I Finland finns det en gällande lag som kräver obligatorisk brandvarnare i varje hushåll. Det ska finnas minst en fungerande varnare i varje bostad / 60m2. För installering och underhåll av brandvarnaren ansvarar invånaren.

Om någon av dina grannar bryter störande till exempel mot nattfriden, bringa saken till fastighetsaktiebolagets kännedom och se till att incidenten bevittnas av en annan för att åtgärder ska kunna vidtas samt att du upprättar ett skriftligt klagomål till gårdskarln. Vid behov kan du tillkalla en jourhavande serviceman till vittne.

Fastighetsaktiebolagets styrelse och gårdskarl tar gärna emot tankar och förslag gällande de frågor som rör fastighetsaktiebolaget och boendet.

 

BOSTADS AB STENHOLMSVÄGEN

BILAGOR            Ordningsregler

Avflyttningsanmälan

 

Asunto Oy Kivisaarentie – Räddningsplan