Sisäovien asentaminen ulko-oven yhteyteen

Nykyisin osassa asuntoja on sisäovi, mutta ei kaikissa. Sisäoven puute tai huono kunto heikentää ilmanvaihtoa ja aiheuttaa porrashuoneisiin turhaa melua ja hajua.

Yhtiökokous on päättänyt, että jokaiseen asuntoon hankitaan sisäovi ulko-oven yhteyteen. Niissä asunnoissa, joissa sisäovi on, se tarvittaessa kunnostetaan vastaamaan uutta tasoa. Tarvittaessa ulko-ovia myös tiivistetään.

Sisäovien hankinta rahoitetaan tasavastikkeella, eli samansuuruisena / asunto. Budjettihinta on 310,-/asunto.

Toteutunut lopullinen kustannus määrättäisiin tasavastikkeen suuruudeksi.

Niille osakkaille, jotka aiemmin ovat jo sisäoven hankkineet, annettaisiin hyvitys sen suuruisena, minkä taloyhtiö säästää sen ansiosta, eli enintään 310,-/asunto. Mikäli vanha sisäovi vaatii kunnostusta, kustannus vähennetään hyvityksestä.

Lopullinen lukumäärä ja tarve kartoitetaan lukkotöiden yhteydessä. Asennukset tehtäneen alkuvuonna 2015.