JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Nämä järjestysääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi.

Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja toiminnan harjoittajat.

Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

YHTEISET TILAT
 • Ulko-ovet pidetään lukittuina 24h/vrk. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niista kuljettaessa on huolehdittava siitä. etta ne lukkiutuvat uudestaan.
 • Yhteisissä tiloissa on vältettävä rnetelointliä. Tupakointl ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
 • Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa paikoissa.
 • Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännoksiä
 • Kilpien ja mainosten kiinnittäminen seka antennien yms.asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.
 • Kiinteistössa havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.
JÄTEHUOLTO
 • Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin ja lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.
 • Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse.
 • Ympäristolle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.
PYSÄKÖINTI
 • Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille.
 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla.
 • Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.
HUONEISTOT
 • Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää.
 • Erityisesti klo 22.00- 07.00 on vältettävä melua.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtion edustajalle.
 • Huoneiston haltijan on ennen töiden aloittamista ilmoitettava yhtiölle huoneiston vesi- ja kosteuseristeisiin kohdistuvista muutostöistä
 • Yhtiölle on etukäteen ilmoitettava myos muihin rakenteisiin, putkistoon, sähköjohtoihin yms. kohdistuvista töistä.
 • Muutos- ja korjaustöissa on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys.
 • Melua ja häiriötä aiheuttavista töista on ilmoitettava etukäteen naapureille ja ne onpyrittävä tekemään arkisin ennen kello 21.00.
 • Wc-ja muihin viemäreihin ei saa Iaittaa jätettä tai muita esineita, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.
 • Parvekkeella ei saa valmistaa ruokaa siten, etta paloturvallisuus vaarantuu tai siten, etta siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle.
 • Parvekkeet on pidettava siisteinä ja talvisin niilta on luotava lumet.
 • Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin
MUUTTOILMOITUS
 • Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.
TOMUTTAMINEN
 • Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina.
 • Pito – ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettamine n seka pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden stsapuolella
LEMMIKKIELÄIMET
 • Huoneistojen ulkopuolella koirat on pidettävä kytkettyinä
 • Ne eivat saa häiritä talon asukkaita eika muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla patkoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN
 • Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/ purkamisen.