TALVEN PUHTAANAPITO

Taloyhtiön tontit jakaantuvat neljään kortteliin, joiden väleissä kulkee kaupungin omistamat ja ylläpitämät tiet Kivisaarentie ja Heteniityntie sekä kevyen liikenteen väylät Heteniitynpolku ja Kivisaarenpolku.

Näiden lumityöt ja hiekoitus kuuluu kaupungille.
Lisäksi kaupunki hoitaa ja vastaa molempien katujen jalkakäytävistä.

Taloyhtiön hoitaa lumityöt ja hiekoituksen omilla tonteillaan oheisen kartan mukaisesti. hiekoitus kivisaarentie

Pysäköintialueita ei hiekoiteta, vaan kulkuväylät talojen edessä pois tontilta.
Jokaisen talon eteen on hankittu hiekoitusastia, josta voi hiekoittaa tarvittaessa oman autopaikan tms.

Turvallista talvea kaikille asukkaille!