HOIA ALLES!

ASUNTO OY KIVISAARENTIE

TEADAANNE 06.02.2012

ÜHISTU INFOLEHT

TREPIKOJA UKSEKOOD  Käesolevaga edastame täpsemat infot ühistu poolt pakutavate teenuste kohta:

1) Pesupesemisruumid

Ühistu pesupesemisruumid asuvad kortermajade Kivisaarentie 3 ja Heteniityntie 9 D keldrites ning neisse viivad uksed avanevad koodiga 1256#. Pesupesemisruume saab kasutada tööpäeviti ja laupäeviti kell 8.00-20.00. Pesumasina kasutamise eest saab tasuda telefoni teel.

Kui elanikud kantakse ühisturaamatusse ühistule tehtud avalduse alusel, on neil õigus saada järgmiseid teenuseid:

 • nimesildi paigutamine uksele ja teadetetahvlile
 • ukse avamise teenused
 • väljavõtted ühisturaamatust
 • sauna kasutamine

parkimiskohad jne.

Seadmete kasutusjuhendid ja broneerimislehed asuvad pesupesemisruumides.

Vaipade puhastamine toimub Kivisaarentie 8 maja keldris, kuhu tuleb siseneda B-trepi kaudu. Ruumi kasutusgraafik on ukse kõrval ja ruumi kasutamine on tasuta. Välisukse kood on 1256#.

Igas majas on ka oma pesukuivatusruum. Pesukuivatusruumis on keelatud kuivatada vaipu. Vaipu tuleb kuivatada õues või vaipade kuivatamiseks mõeldud ruumis, mis asub aadressil Kivisaarentie 3. Uksekood on 2903.Elukoha vahetuse kohta tuleb edastada vastav teade, vastasel juhul arvete edastamine ühistu teenuste eest jätkub.

Blankette elukoha vahetuse kohta saab majahoidjalt ja ühistu esimehelt.

Ära unusta kolimisest teavitada ka elanikeregistrit tel. 0200 71000 või www.muuttoilmoitus.fi

Ühisturaamatu väljavõtte saab tellida ühistu kontorist. Väljavõte maksab 10 eurot ja see tasutakse dokumendi kättesaamisel.

3) Võtmed

 

2) Kolimisteated ja väljavõtted ühisturaamatust  

Ühisturaamatusse teevad sissekandeid elanike kohta majahoidja ja ühistu esimees. Elanikud on kohustatud neid teavitama korteri kasutamist või elanikke puudutavatest muudatustest.

Vajadusel saab lisavõtmeid tellida ühistu kontorist. Võti edastatakse posti teel ja tellija tasub selle eest kättesaamisel. Üürnikel tuleb võtit tellides edastada korteri omaniku volikiri. Võtme hind on umbes 30,-/ tk.

4) Kinnisvararegister 

HOIA ALLES!

Ettevõtte kinnisvararegistrit haldab ühistu esimees. Kõik muudatused, ostu-müügilepingud, tõendid jne. tuleb teha ühistu kontori kaudu. www.onnistutaan.fi

5) Rikketeated

Kinnisvara puudutavad rikketeated edastatakse peamiselt majahoidjale. Majahoidja töötab argipäeviti kl 7.00 -16.00 ja tema telefoninumber on 0400705738 ning e-postiaadress talonmies@kivisaarentie.fi

Pakilised teated väljaspool tööaega võib edastada numbril

09-3216 401. (kleebis välisustel).

6) Parkimiskohad

Kõik ühistu territooriumil olevad parkimiskohad on tasulised.

Eritähistusega parkimiskohad külalistele on mõeldud ainult külaliste jaoks.

Parkimiskohtade üürimine toimub ühistu kontori kaudu. Elektriga varustatud parkimiskohtade hind on10€/kuu ja nn. külmade parkimiskohtade hind on 5€/kuu.

Parkimiskohad on mõeldud regulaarselt kasutuses olevatele sõidukitele. Parkimiskohas on keelatud hoida registreerimata sõidukeid ning ladustada esemeid. Parkimiskohas sõiduki tühikäigul töötamine on keelatud.

7) Sauna kasutamise graafik

Kõikides madalates majades asuvad saunaruumid keldris. Oma graafikujärgse kasutusaja jooksul on uksed lahti.

Sauna broneerimine käib ühistu esimehe kaudu. Sauna kasutamise tasu on 10,-/kuu.

Igal esmaspäeval on saunad ühiskasutuses järgmiselt:

 • Kivisaarentie 3 ja 5 naised kl 17-19 ja mehed19-21
 • Kivisaarentie 4 naised kl 18-20
 • Kivisaarentie 2 mehed kl 18-20

8) Jäätmekäitlus

Tavaliste olmejäätmete jaoks on ühistu territooriumil viis jäätmejaama. Jäätmejaamade kood on 6000#.

Jäätmejaamades on eraldi konteinerid järgmiste jäätmete jaoks:

 • paber
 • kartong
 • patareid
 • segajäätmed
 • metall ja elektroonikajäätmed

Sorteeri jäätmeid, nii säästad majandust ja loodust!

9) Elanike TV

Ühistus töötab spetsiaalne telekanal, mille kaudu edastatakse elanikele infot. Kanalit kasutatakse peamiselt remondiprojektide teavituskanalina ja muul ajal leiab sealt vajalikke kontaktandmeid. Kanali sagedus on   850MHz. Vajadusel sisesta kood QAM64 ja sümbolisagedus 6900.

10) Kodulehekülg

Ühistu juhatus on otsustanud korteriühistu jaoks avada internetilehekülje, mille eesmärk on korraldada nii ühistusisest kui ka välist kommunikatsiooni. Kodulehekülg on plaanis avada hiljemalt 2012. aasta mais.

11) Internetiühendus

Igasse korterisse on paigaldatud Welho 2M lairiba-internetiühendus. Teenuse hind sisaldub kommunaalkuludes. Internetiteenuse saamiseks tuleb helistada DNA/Welho klienditeenindusse tel.044144044 või pöörduda  DNA teeninduspunkti. SAILYTA TAMA!Ülejäänud kontaktandmed leiad aadressilt  www.welho.fi Teenuse saad kätte kiiremini, kui võtad ühendust otse DNA/Welhoga. Ära unusta paluda endale tasuta modemit.

16) Jalgrataste hooldus

2012. aasta kevadel avatakse aadressil Kivisarentie 5 spetsiaalne garaaž jalgrataste hooldamiseks.

 

Kui soovid, võid tellida ka teiste teenusepakkujate teenuseid, kuid nende eest tuleb sul ise otse teenusepakkujale tasuda.

12) Panipaigad

Iga korteri juurde kuulub kaks (2) eraldi korteri numbriga varustatud panipaika. Madalates majades asuvad mõlemad panipaigad keldris, teiste majade elanike üks panipaik asub pööningul ja teine keldris.

17) Klubiruumid ja vaba-aja tegevused 

Ühistu toetab erinevate huvirühmade loomist, kui rühma liikmeteks on ühistu elanikud. Klubile või seltsile võidakse anda kasutada näiteks mõni lao- või klubiruum. Kui soovid oma elukeskkonda lõbusamaks muuta ja elanike seltsielu elavdada, võta ühendust ühistu esimehega.

18) Muu info

 

13) Mootorrattagaraaž

Mootorrataste jaoks on mõeldud aadressil Kivisaarentie 3 asuv üks garaaž. Garaaži tagumist osa kasutatakse talvel ja esimene osa on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks.

Hinnad:

 • ületalve hoidmine 240,-/talv
 • igapäevane kasutamine 40,-/kuu

Parkimiskohtade broneerimine ühistu kontori kaudu.

 

Korterites on automaatne ventilatsioonisüsteem ja süsteemi jaoks vajalik värske õhk saadakse akende kaudu. Palume elanikel regulaarselt akende kohal olevaid õhuventiile avada ja puhastada. Ühtlasi palume puhtana hoida köögis, vannitoas, tualettides ja riietusruumides olevad õhuventiilid.

Kivisaarentie 3 maja katusel on päästekeskuse alarmseade. Seade annab kontrollsignaali iga kuu 15. päeval (või sellele järgneval tööpäeval) kell 12.00. Signaal kestab umbes 7 sekundit.

 

14) Jalgrataste hoidmine

Madalates majades on iga trepikoja keldris eraldi koht jalgratastele. Teistes majades on erinevaid ühiskasutuses olevaid jalgrattaparklaid.

 1. 15) Lastevankrid ja rollaatorid

Madalates majades on iga trepikoja tagaukse juures ruum, kus võib hoida jalgrattaid, lastevankreid või rollaatoreid.

Osades ühistu majades on varjendid. Varjendi juht, järelvaataja ja varjendi asukoht on märgitud teadetetahvlile. Kui teadetetahvlil kontaktisikuid märgitud pole, on vastutav isik järelikult määramata. Vabatahtlikel palume endast märku anda.

Ühistus töötab DNA/Welho poolt pakutav kaabeltelevisioon www.welho.com

Käesolevale dokumendile on lisatud ka ühistu põhikiri. Ära unusta ühistu esimeest teavitada korteris teostatavatest remonttöödest ja pea meeles, et riiklikel pühadel ja pühapäeviti

HOIA ALLES!

4

 

peavad elanikud tagama rahu ja vaikuse ning see puudutab ka näiteks puurimist või vaipade kloppimist.

Soome seaduste järgi peavad kõik eluruumid olema varustatud suitsuanduritega. Igas korteris peab olema vähemalt üks töötav suitsuandur 60m2 kohta. Suitsuanduri paigaldamise ja korrashoiu eest vastutab elanik.

Kui mõni su naabritest rikub näiteks öörahu, otsi endale üks tunnistaja ja esita rikkumise kohta kirjalik kaebus ühistu juhatusele.

Vajadusel võid tunnistajaks kutsuda parasjagu tööl oleva hooldusmehe.

Ühistu juhatus ja esimees võtavad hea meelega vastu kõik teie ühistut ning elamistingimusi puudutavad soovitused ja ettepanekud.

ASUNTO OY KIVISAARENTIE

LISAD        Põhikiri, teade elukoha vahetuse kohta

1.9.

ASUNTO OY KIVISAARENTIE

JUHATUS

 

Erkki Toivakka K5A20 esimees
Hannu Siponen K5A16 liige
Liisa Sbderholm H9B10 ti
Matti Taina K6C30 ri
Santtu Syvapuro   n
Aarno Lyytinen H 11 D 36 n
Mikko Hartikainen K5B56 varuliige
Ville Lepistb K3B35 //
Urho Puhakka K5B63 n

 

ÜHISTU KONTOR

Ühistu teenused – Onnistutaan Ky Kivisaarentie 8 C, 00960 HELSINGI Tel. 020 764 1510

www.onnistutaan.fi

Kontor avatud E-R kl 12.00 -16.00

 

Klienditeenindus E-post:

Ühistu esimees

E-post:

Pia Karvinen pia@onnistutaan.fi

Hannele Nurminen

hannele@onnistutaan.fi

Joel Karvinen ioel@onnistutaan.fi

tel. 020 764 1510 tel. 020 764 1511

tel. 040 540 3146

 

HOOLDUSFIRMA

Kolimisteated

Ühisturaamatu väljavõtted Rikketeated

Uste avamine

Pentti Ahlqvist tel. 0400 705 738

talonmies@kivisaarentie.fi  Klienditugi (24h) (09) 321 6401

Ukse avamise tasud:

 • Kl 07.00 – 16.00 tööpäeviti 10 eurot
 • kl 16.00 – 07.00 ja nädalavahetustel 30 eurot

Hooldusfirma/ühistu esimehe postkast Kivisaarentie 3 B ja 8 C

KORISTAMINE

Üldkasutatavate ruumide koristamine

KTN-Kiinteistopalvelut Oy

Töödejuhataja Marika Hirsimaki tel. 010 773 5353

marika.hirsimaki@ktn.fi

TEADE ELUKOHA VAHETUSE KOHTA ELANIKEREGISTRI JAOKS 

Pea meeles, et teade elukoha vahetuse kohta tuleb edastada ka postiteenuse osutajale ja kohalikku omavalitsusse telefonil 0200 71000 või www.muuttQilmQitu5.fi

Sissekolimine

Väljakolimine

 

Kolija andmed

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Rahvus

Telefoninumber

E-postiaadress

 

Teiste 

kolijate andmed           Ees- ja perekonnanimi                      

                   Ees- ja perekonnanimi                      

Ees- ja perekonnanimi                      

                                                           Ees- ja perekonnanimi                      Isikukood Isikukood Isikukood Isikukood isikukood

Kust kolitakse     Aadress

Kuhu kolitakse   Aadress

Korteris juba elavad elanikud  

Postkastile kirjutatav tekst Kolimispäev ja allkiri

Kolimispäev

Kuupäev ja elukohta vahetava isiku allkiri  

 

Kas korter jääb pärast väljakolimist tühjaks

Jah

Ei

 

Täidab korterist välja koliv isik

Vabastan parkimiskoha ja tühistan saunakasutuse

Jah □ Ei    □

Parkimiskoha nr Sauna broneering

JÄTA TEADE ÜHISTU HOOLDUSTEENUSTE POSTKASTI  

Taloyhtiopalvelut-Onnistutaan Ky

Kivisaarentie 8 C

00960 HelsinGi

Tel.0207641S10

infoiapnnisiutaan.fi 2353421-6

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *