Uusi asbestilaki tuo tullessaan lisätöitä 2016 alkaen

Asbestiohje – osakkaat ja asukkaat

Uuden asbestilain vaikutus taloyhtiön osakkaiden remontteihin

Tämä on ohje taloyhtiön osakkaalle, joka suunnittelee huoneistoonsa remonttia. Vuoden 2016 alusta tulivat voimaan uusi asbestilaki ja asbestiasetus. Uudella sääntelyllä turvataan niin asbestin parissa työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuus. Asbestia sisältävät materiaalit eivät ehjinä ole vaarallisia, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin haitallista. Remonteissa tulee varmistua, ettei asbestipölyä jää asuintiloihin. Uusi sääntely ja sen mukana tulleet lisävelvoitteet viivästyttävät niin osakkaiden kuin taloyhtiöidenkin remontteja sekä nostavat kustannuksia.

Katso liite!Asbestiohje asukkaille 2016